Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

listopad 2017

20171130
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Kobiety w lagrach

Data: 30.11.2017 - 01.12.2017
Miejsce: Kraków, Wydział Polonistyki UJ
Kobiety w lagrach

Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) zaprasza do udziału w konferencji naukowej "Kobiety w lagrach". W trakcie tej sesji chcielibyśmy zastanowić się nad kobiecym doświadczeniem obozów koncentracyjnych oraz narracjami je utrwalającymi. Obrady odbędą się w dniach 30.11 - 01.12.2017. W sierpniu 1942 roku więźniarki z obozu macierzystego Auschwitz przeniesiono do Birkenau, gdzie znajdowała się sekcja kobieca. Warunki były tam katastrofalne - stłoczenie, brak kanalizacji, w tym wody pitnej i do mycia, wszechobecne błoto.

Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) zaprasza do udziału w konferencji naukowej "Kobiety w lagrach". W trakcie tej sesji chcielibyśmy zastanowić się nad kobiecym doświadczeniem obozów koncentracyjnych oraz narracjami je utrwalającymi. Obrady odbędą się w dniach 30.11 - 01.12.2017. 
W sierpniu 1942 roku więźniarki z obozu macierzystego Auschwitz przeniesiono do Birkenau, gdzie znajdowała się sekcja kobieca. Warunki były tam katastrofalne - stłoczenie, brak kanalizacji, w tym wody pitnej i do mycia, wszechobecne błoto. Nawet komendant obozu Höss podkreślił odmienność kobiecego doświadczenia obozu i w późniejszych zapiskach zwrócił uwagę na to, co współcześnie określamy jako gender. "Wszystko, co powiedziałem powyżej, odnosi się odpowiednio także do kobiet, więźniarek poszczególnych kontyngentów z tą tylko różnicą, że dla kobiet wszystko było o wiele cięższe, o wiele bardziej przytłaczające i dotkliwsze, gdyż warunki życia w obozie kobiecym były bez porównania cięższe. Kobiety miały o wiele mniej przestrzeni, warunki higieniczne i sanitarne były znacznie gorsze. W obozie kobiecym nigdy nie można było zaprowadzić należytego porządku wskutek panującego tam od samego początku przepełnienia i jego skutków. Tam było wszystko bardziej zmasowane niż u mężczyzn. Gdy kobiety osiągały punkt zerowy, wówczas szybko następował koniec. Snuły się po terenie jak widma, całkowicie pozbawione woli, a wreszcie pewnego dnia cicho umierały. Te chodzące zwłoki stanowiły potworny widok" - zapisał w Autobiografii.
Ale kluczowe są głosy przede wszystkim tych świadków historii, którzy jako więźniowie byli uczestnikami opisywanego doświadczenia, a porzucając mylące masculinum, powiedzieć trzeba o świadkiniach, bohaterkach i autorkach narracji lagrowych.
                Myrna Goldenberg, amerykańska badaczka kobiecych zapisów Holocaustu powie „piekło było takie samo, ale przerażenia inne”. Ruth Klüger, Żydówka z Austrii, która jako jedenastolatka została wywieziona do Auschwitz, w książkowej autoanalizie doświadczenia uwięzienia (Żyć dalej…) napisze: „Odwieczne wyobrażenie, a nawet przekonanie, że mężczyźni opiekują się kobietami, było tak zakorzenione, że nikt nie zauważał tego, co oczywiste, jak eksponowani są akurat ci słabsi jako upośledzeni w społeczności”.
Właśnie im chcemy poświęcić naszą sesję naukową.
Proponujemy zatem tematy związane z doświadczeniem kobiet w niemieckich obozach, nie tylko łączące się z kobiecą biologią i tym, co wynika z niej bezpośrednio, ale i te, które nie narzucają się w sposób tak oczywisty. Interesuje nas historyczny i indywidualny wymiar tego doświadczenia, wielkie, znane obozy, jak Birkenau, czy kobiece „pola” Majdanka, ale i małe robocze komanda kobiet, o których niewiele wiadomo.
W tym samym stopniu ważny pozostaje dla nas sposób zapisu lagrowych doświadczeń. Przedmiotem uwagi mogą zatem być zatem dokumenty, zeznania uczestników i uczestniczek, relacje byłych więźniów i więźniarek, świadków i świadkiń, ale i wspomnienia o charakterze literackim. Rozpiętość gatunków jest tu wielka, a różnorodność kobiecych głosów pozostaje nieopisana.
 
Na propozycje tematów wystąpień i krótkie abstrakty (10-15 zdań) czekamy do 15 października 2017 roku. Po tym terminie prześlemy dalsze informacje dotyczące naszej konferencji. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: barbara.czarnecka@uj.edu.pl lub kazimierz.adamczyk@uj.edu.pl . Planujemy druk artykułów w punktowanym piśmie.

PROGRAM >>
 
 
prof. dr hab. Wojciech Ligęza
dr hab. Barbara Czarnecka
dr hab. Kazimierz Adamczyk