Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180924

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowiańskie światy wyobraźni 2: Granice tolerancji”

Data: 24.09.2018 - 25.09.2018
Miejsce: Kraków
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowiańskie światy wyobraźni 2: Granice tolerancji”

Obszar Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej od wieków stanowił teren krzyżowania się kultur i światopoglądów. W zależności od obowiązującej w danym regionie władzy, narracje o wielokulturowości, mniejszościach i tolerancji były propagowane lub przeciwnie, wypierane. Ten problem wydaje się jeszcze wyraźniejszy w odniesieniu do literatury dla dzieci i młodzieży, prozie określanej jako fantasy lub science fiction. Niniejsza konferencja, będąca efektem współpracy Ośrodka Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej oraz Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest jednocześnie kontynuacją spotkania „Słowiańskie światy wyobraźni”. Będzie to okazja do przyjrzenia się następującym kwestiom, również w perspektywie komparatystycznej: 

  • tolerancja/nietolerancja w literaturze dla dzieci i młodzieży Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej
  • tolerancja krytyków i pedagogów: kontrowersyjne dzieła dla dzieci i młodzieży w kulturach słowiańskich
  • „złe książki” dla dzieci: granice tolerancji estetycznej i etycznej
  • emigracja, imigracja i uchodźcy w literaturze dla dzieci i młodzieży oraz fantastycznej 
  • mniejszości etniczne, religijne i seksualne w słowiańskich literaturach dla dzieci i młodzieży 
  • niepełnosprawność w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej
  • spotkania Słowian i nie-Słowian w literaturze i innych tekstach kultury 
  • stereotypy w słowiańskich literaturach dla dzieci i młodzieży 
  • dziecko jako Inny w literaturach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej


Prosimy przesyłać zgłoszenia na adres e-mail: slavic.worlds.imagination@gmail.com, do dnia 15 maja 2018. 

Opłata konferencyjna wynosi 400 PLN (100 EUR)/300 PLN (75 EUR) dla doktorantów. 

Organizatorzy nie zapewniają noclegu. 

Języki konferencji: polski, angielski, inne słowiańskie.

 

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel
dr hab. Magdalena Dyras
dr Marlena Gruda
mgr Alicja Fidowicz