Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180927

Studia nad pamięcią w Polsce. Stan i kierunki badań

Data: 27.09.2018 - 28.09.2018
Studia nad pamięcią w Polsce. Stan i kierunki badań

27 i 28 września w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK odbywa się konferencja pt. Studia nad pamięcią w Polsce. Stan i kierunki badań, organizowana przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. To pierwszy taki zjazd polskich pamięcioznawców i pamięcioznawczyń. Jego celem jest przedstawienie pracujących w różnych środowiskach (badań antropologicznych, historycznych, kulturoznawczych, psychologicznych, socjologicznych) zespołów i grup badawczych i rozpoznanie aktualnych tendencji w badaniach nad pamięcią prowadzonych w Polsce. W szerszym planie celem spotkania jest zawiązanie polskiego oddziału Memory Studies Association – zainaugurowanego w 2016 roku w Amsterdamie międzynarodowego stowarzyszenia, którego sukces jest dowodem doskonałej kondycji studiów nad pamięcią i ich mocnej pozycji w szerszym polu nauk społeczno-humanistycznych.
Zapraszamy na otwartą część obrad: panel dyskusyjny pt. Czy memory studies mają przyszłość w Polsce?
Piątek, 28 września, 11.00-13.00., MOCAK, ul Lipowa 4.
Głosy wprowadzające: Michał Bilewicz (UW), Dobrochna Kałwa (UW), Ryszard Nycz (UJ), prowadzenie: Maria Kobielska (UJ)

Czy intensywny rozwój badań pamięciowych był/jest potrzebny, jakie przyniósł i przynosi pozytywne i negatywne konsekwencje (polityczne, społeczne, kulturowe)? Jakie są najpilniejsze obszary przyszłych polskich badań pamięcioznawczych? Co czeka pamięcioznawstwo w sytuacji zmian systemowych w polskiej nauce? Czy polskie pamięcioznawstwo jest międzydyscyplinarne? Jak umożliwić współdziałanie badaczy i badaczek z różnych obszarów?

Organizacja zjazdu
Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci Wydziału Polonistyki UJ, Pracownia Pamięci Społecznej Instytutu Socjologii UW 
Roma Sendyka (UJ)
Joanna Wawrzyniak (UW)
Sekretarze:
Łukasz Bukowiecki (UW), Maria Kobielska (UJ), Kinga Siewior (UJ)
Adres kontaktowy: msapoland@gmail.com