Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190314

Metodologie badań nad drukarniami XV–XVIII w. oraz ich produkcją wydawniczą

Data: 14.03.2019
Czas rozpoczęcia: 10 00
Metodologie badań nad drukarniami XV–XVIII w. oraz ich produkcją wydawniczą

Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie organizuje 14 marca 2019 roku seminarium Metodologie badań nad drukarniami XV–XVIII w. oraz ich produkcją wydawniczą  poświęcone badaniom nad oficynami drukarskimi stuleci XV–XVIII oraz starymi drukami.​.                                                                          

Miejsce spotkania: Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16, s. 42

PROGRAM SEMINARIUM

10:00 powitanie gości – prof. dr hab. Janusz Gruchała (UJ)

10:05-11:30 wystąpienia i dyskusja

10:05-10:30 prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa  (UW, prof. em.): Wybrane zagadnienia historii polskich badań nad starymi drukami

10:30-10:45 dr hab. Klaudia Socha (UJ): Problemy metodologii badań nad zasobami typograficznymi dawnych oficyn drukarskich

10:45-11:00 dr Magdalena Komorowska (UJ): Księgi liturgiczne Piotrkowczyków jako świadectwo ambicji potrydenckiego katolicyzmu w Polsce

11:00-11:15 Katarzyna Mituś (wz. Dyr. BZKM, Kraków): Produkcja wydawnicza warszawskiej drukarni misjonarzy. Próba charakterystyki

11:30-11:45 przerwa kawowa

12:00-13:15 wystąpienia i dyskusja

12:00-12:15  dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba (UJ): Wydawnicze skamieliny. O rekonstrukcji kształtu edytorskiego zaginionych książek.

12:15-12:30 dr Agnieszka Lew (GBL, Warszawa), Dwa wydania „Contra saevam pestem regimen accuratissimum” Miechowity z 1508 i 1527 roku

12:30-12:45 dr Agnieszka Franczyk-Cegła (ZNiO): Czy możliwa jest identyfikacja krakowskich drukarzy literatury popularnej z I połowy XVII wieku?

12:45-13:00 dr Jacek Partyka (BJ): Marginalia, zapiski, notki własnościowe w starych drukach Biblioteki Jagiellońskiej. Niewykorzystany zasób badawczy

13:15-13:30 przerwa kawowa

13:40-14:30 pokaz starych druków, Biblioteka Naukowa PAU i PAN, ul. Sławkowska 17, obowiązuje wcześniejsza rejestracja do 12 III (e-mail: michal.czerenkiewicz@uj.edu.pl)

14:30-15:45 przerwa

15:45-17:00 wystąpienia i dyskusja

15:45-16:00 dr Elżbieta Zarych (UJ): Pożyteczne, obyczajne, stosowne i ucieszne. Literatura dla dzieci i młodzieży wydawana w XVIII w. na ziemiach polskich

16:00-16:15 dr Agnieszka Fluda-Krokos (Biblioteka Naukowa PAU i PAN, UP): Dorobek kultury książki XV–XVIII w. w zasobach cyfrowych - rekonesans

16:15-16:30 Katarzyna Płaszczyńska-Herman (UJ): Oprawianie jako etap produkcji książki. O potrzebie badań nad związkami drukarzy, księgarzy i introligatorów

16:30-16:45 dr Andrzej Staniszewski: Monopole tekstowe. Haller i młyny papiernicze dawnego Krakowa

17:00-17:15 przerwa

17:15-18:15 wystąpienia i dyskusja

17:15-17:30 Adam Żurek (Wrocław): Problem identyfikacji wydań i wariantów niemieckich dzieł typu Tafelwerk na przykładzie tzw. Starego Siebmachera

17:30-17:45 dr hab. Teresa Frodyma (UJ):  Grafika XV–XVIII wieku: miejsce w książce i rozwój technologiczny

17:45-18:00 dr Michał Czerenkiewicz (UJ): Socjologiczno-komunikacyjny model badań nad dawnymi drukarniami

Podsumowanie seminarium

Seminarium odbywa się w ramach projektu Wczesnonowożytna kultura książki w kontekście produkcji wydawniczej oficyny Schedlów, realizowanego w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych UJ ze środków Narodowego Centrum Nauki (dec. nr 2016/20/S/HS2/00078).

Pliki do pobrania
pdf
Plakat