Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200515

ARTYST(K)A : CZUŁY NARRATOR

Data: 15.05.2020 - 17.05.2020
ARTYST(K)A : CZUŁY NARRATOR

W imieniu Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych pracowników naukowych. doktorantów i studentów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej ARTYST(K)A: CZUŁY NARRATOR. która odbędzie w dniach 15-17 maja 2020 roku

W  imieniu Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych pracowników naukowych. doktorantów i studentów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej ARTYST(K)A:  CZUŁY NARRATOR'. która odbędzie w dniach 15-17 maja 2020 roku 
Formuła „czułego narratora"- stworzona w przemowie noblowskiej przez Olgę Tokarczuk stanowi kategorię nie tylko nową. co nowatorską — tworzy rodzaj autora odpowiadającego odpowiedniego na dzisiejsze czasy. Noblista określiła otaczający nas świat "tkaniną. którą przędziemy codzienne na wielkich krosnach informacji, dyskusji, filmów. książek, plotek, anegdot" — dlatego też pragniemy przyjrzeć się literaturze i innym tekstom kultury przez nowe soczewki, okulary oraz szkiełka analityczne. Głównym nurtem rozważań będzie sam „czuły narrator", ale również teksty, w których występuje i gesty. którymi się posługuje.
Proponowane nurty refleksji. którymi chcemy Państwa zainspirować:
1. Narrator literacki:
o figura pisarza/czynność pisania   figura tłumacza/czynność tłumaczenia oraz przekładania O figura narratora rozważania o narratorze czwartoosobowym
2. Narrator (nie)literacki:
O twórcy dzieł plastycznych. filmów. seriali, muzyki, gier o narracja w Internecie — odpowiedzialność/etyczność a fake news
3. Czułość/empatia jako: o kategoria etyczna o kategoria ekologiczna o kategoria budująca wspólnotę i wspólnotowość o narzędzie współ-odczuwania, współ-dzielenia, współ-odpowiedzialności o konstytuowanie doświadczenia o budulec języka, metafor. myśli   podstawa tożsamości i jej ustanawiania — w sobie i innych
Po zakończeniu konferencji planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej o charakterze recenzowanej monografii naukowej, która ukaże się do końca bieżącego roku akademickiego.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 29 lutego 2020 roku — prosimy o przeslanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://czulynarrator.włxsite.com/zgloszenłe na adres mailowy: konferencjaczulynarrator@gmail.com.
Opłata konferencyjna w wysokości 100 zł obejmie koszty wydania monografii, materiałów konferencyjnych oraz cateringu.

 

              Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Anna Łebkowska
mgr Sylwia Papier 
 mgr Klaudia Węgrzyn