Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210409

PRZYPOMNIENIA I INSPIRACJE - KRYSTYNA PISARKOWA 1932–2010

Data: 09.04.2021
Czas rozpoczęcia: 10 00
PRZYPOMNIENIA I INSPIRACJE - KRYSTYNA PISARKOWA 1932–2010
Dziekan Wydziału Polonistyki UJ 
Katedra Historii Języka i Dialektologii 
Katedra Współczesnego Języka Polskiego 
Redakcja „LingVariów”
mają zaszczyt zaprosić 
 
 
 
 
na IV sympozjum
 
PRZYPOMNIENIA I INSPIRACJE 
 
KRYSTYNA PISARKOWA 1932–2010
które odbędzie się w formie zdalnej (szczegóły zostaną podane później)
 
 9 kwietnia 2021 r. 
 
Program 
 
Prowadzenie: dr hab. Maciej Rak, prof. UJ  
 
10.00 dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ, Dziekan Wydziału Polonistyki: Otwarcie sympozjum 
10.15–10.45 dr hab. Krystyna Kowalik, prof. IJP PAN, Język i językoznawstwo według Krystyny Pisarkowej
10.45–11.15 prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (UMCS), Krystyny Pisarkowej odkrywanie Malinowskiego
11.15–11.45 dr hab. Agnieszka Słoboda, prof. UAM, Historia składni języka polskiego K. Pisarkowej – świadectwo zmiany i dzieło otwarte
11.45–12.15 dr hab. Kinga Tutak, prof. UJ, O płynności granicy między strukturą składniową i stylistyczną a działaniem językowym – na przykładzie Rachunku sumienia jako zadania tłumacza
12.15–12.45 dr hab. Joanna Kubaszczyk, prof. UAM, Między wielogłosowością a (prze)milczeniem: o przekładzie wierszy Wisławy Szymborskiej
12.45–13.15 prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski (UP, Kraków), Życiowe przesłanie Profesor Krystyny Pisarkowej
13.15–13.45 prof. dr hab. Anna Tyrpa (IJP PAN), Krystyna Pisarkowa – Ta, która inspiruje 
13.45–14.15 Dyskusja 
14.15 Zamknięcie sympozjum