Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230525

Chorobopisanie – narracje maladyczne w literaturze i kulturze

Data: 25.05.2023 - 26.05.2023
Miejsce: Wydział Polonistyki, sala 42, ul. Gołębia 16, sala 21, ul. Gołębia 20, Strefa Studencka, sala konferencyjna, ul. św. Anny 6.
Chorobopisanie – narracje maladyczne w literaturze i kulturze

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze

Data: 24.05. – 26.05. 2023.
Miejsce: Wydział Polonistyki, sala 42, ul. Gołębia 16, sala 21, ul. Gołębia 20, Strefa Studencka, sala konferencyjna, ul. św. Anny 6.

Naprawdę dziwi, że choroba nie zajęła wraz z miłością, orężem i zazdrością miejsca pośród głównych tematów literatury. Wszak o grypie można by napisać całe powieści, poematy epickie o tyfusie, ody do zapalenia płuc, liryki poświęcone bólowi zębów. 

Diagnoza postawiona przez Virginię Woolf w eseju O chorowaniu stanowi inspirację  dla badaczek i badaczy podejmujących namysł nad kulturowym fenomenem choroby, choć jednocześnie nie wydaje się w pełni słuszna. Nie ulega wątpliwości, że choroba od dawna była bohaterką literacką, generatorką rozmaitych metafor i opowieści. Doświadczenie choroby jako uniwersalne i wszechobecne, rozpatrywane jest na gruncie rozmaitych dyscyplin: medycyny, biologii, filozofii, socjologii, religii, antropologii kulturowej. Choroba podlega nie tylko biomedycznej, lecz także kulturowo-literackiej dyskursywizacji, wiąże się z poszukiwaniem adekwatnego wobec niej języka. W obrębie współczesnej humanistyki wyraźne jest zainteresowanie rozmaitymi gatunkami piśmiennictwa autobiograficznego, skoncentrowanymi na chorobie, jak i dotkniętym chorobą, piszącym podmiotem, dokonującym pod wpływem psychosomatycznego cierpienia reorientacji własnej tożsamości. Podążając tropem spostrzeżeń Virginii Woolf  pragniemy podjąć refleksję nad twórczym wymiarem choroby w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze”, organizowanej przez Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury we współpracy z Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, Katedrą Teorii Literatury oraz Pracownią Badań Biografii i Autobiografii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 maja 2023. 

ZAPROSZENIEPROGRAM