Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

czerwiec 2023

20230601
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Szkoła 2023

Data: 01.06.2023 - 02.06.2023
Miejsce: sala 42 przy ul. Gołębiej 16 oraz MS Teams
Szkoła 2023
Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej UJ, działające przy Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, serdecznie zaprasza pracowników naukowych, studentów, a także nauczycieli na Międzynarodową Konferencję Naukową „Szkoła 2023”. Rozpocznie się tradycyjnie - 1 czerwca, czyli w Międzynarodowy Dzień Dziecka i potrwa dwa dni, do 2 czerwca. Spotkamy się, by porozmawiać o szkole trzeciej dekady XXI wieku. Do dyskusji o edukacji włączą się badacze nie tylko z Polski, lecz także z ośrodków zagranicznych: prof. Irene Pieper z Uniwersytetu Berlińskiego, prof. Simone Galea z Uniwersytetu Maltańskiego oraz prof. Kaisu Rättyä z Uniwersytetu w Tampere. 
 
Tegoroczna edycja organizowana jest pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP, prof. Tomasza Grodzkiego, Rady Języka Polskiego oraz pod patronatem naukowym Wydziału Polonistyki UJ. Obrady odbędą się w trybie hybrydowym: na Wydziale Polonistyki (sala 42 przy ul. Gołębiej 16) oraz na platformie MS Teams (link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a56555ae9e1854b13b0718c06ce3926e0%40thread.tacv2/1684880062151?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2256212ec8-b01f-46f7-a85f-c45b45929a3c%22%7d).
 
Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej Konferencji: www.konferencjaszkola2023.com. Zapraszamy!
Pliki do pobrania
Plakat