Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminus

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O czasopiśmie

„Terminus" jest kwartalnikiem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazującym się od 1999 roku. Na łamach czasopisma ukazują się artykuły poświęcone kulturze wczesnonowożytnej (XV–XVIII w.), przede wszystkim w Europie środkowo-wschodniej. Szczególnie interesują nas: literatura, retoryka, historia sztuki, filozofii oraz idei, a także publikacja nieznanych materiałów z epoki.

 

Każdy zeszyt „Terminusa" składa się z czterech działów: 1. Rozprawy i przyczynki, 2. Artykuły recenzyjne, 3. Omówienia, 4. Edycje i przekłady.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Co roku drukowany jest wybór artykułów z danego rocznika.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 punktów).

Redakcja i rada redakcyjna

 • Redaktor naczelny: dr hab. Jakub Niedźwiedź (jakub.niedzwiedz@uj.edu.pl)
 • Sekretarz redakcji: dr Wojciech Ryczek (wojtek.ryczek@interia.pl)
 • prof. dr hab. Andrzej Borowski (a.borowski@op.pl),
 • dr Justyna Kiliańczyk-Zięba (justyna.kilianczyk-zieba@uj.edu.pl)
 • dr Magdalena Ryszka-Kurczab (magdaryszka@wp.pl)

Adres redakcji: Redakcja „Terminusa": Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 16, pok. 54, 31-007 Kraków.

 e-mail: jakub.niedzwiedz@uj.edu.pl  tel. 12 663 14 20

Rada redakcyjna:

 • Bartosz Awianowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Mintautas Čiurinskas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, Lietuva
 • David A. Frick, University of California, Berkeley, USA
 • Radosław Grześkowiak, Uniwersytet Gdański
 • Emiliano Ranocchi, Università degli studi di Udine, Italia
 • Piotr Urbański, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Informacje dla Autorów

Co roku publikowane są dwa zeszyty tematyczne i dwa zeszyty zawierające artykuły o różnej tematyce (miscellanea).

Prosimy o nadsyłanie tekstów opartych na instrukcji zamieszczonej niżej. Teksty powinny odpowiadać profilowi czasopisma. Rozprawy, artykuły recenzyjne oraz edycje i przekłady powinny mieć od pół do jednego arkusza wydawniczego (20 000–40 000 znaków ze spacjami). Omówienia nowych publikacji nie powinny mieć więcej niż 3 000 znaków. Nadsyłane teksty mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. Prosimy, aby Autorzy dołączali do swoich tekstów streszczenia w języku polskim z ewentualnym tłumaczeniem na język angielski (artykuły bez streszczeń nie będą przyjmowane). Streszczenie powinno być napisane zgodnie z zamieszczoną niżej instrukcją. Przyjmujemy wyłącznie artykuły zaopatrzone w streszczenie oraz biogram Autorki/Autora.

Prosimy o nadsyłanie tekstów w formacie Word 6.0 lub RTF.

Procedury

Nadesłane teksty są ocenianie przez członków redakcji. Jeśli redakcja decyduje się na przyjęcie tekstu, jest on przekazywany do podwójnie anonimowej recenzji (formularz znajduje się poniżej). Po otrzymaniu wypełnionego przez recenzenta formularza, przesyłamy go Autorowi/Autorce tekstu wraz z informacją o tym, czy i kiedy ukaże się jego (jej) artykuł.

Autorzy otrzymują swój artykuł w formie pdf-u i po ukazaniu się drukiem w formie papierowej.

Terminy

2014
 • Miscellanea I (termin nadsyłania artykułów 15 marca 2014)
 • Miscellanea II (termin nadsyłania artykułów 15 czerwca 2014)

2015

 • Miscellanea I (termin nadsyłania artykułów 1 grudnia 2014).
 • Miscellanea II (termin nadsyłania artykułów 31 stycznia 2015).
 • Astrologia, astronomia, hermetyzm, medycyna a literatura i sztuka w XVI –XVII w. (termin nadsyłania artykułów 31 grudnia 2014).

Formularze