Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania katedr

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20221123

Interludia Horatiana

Data: 23.11.2022
Czas rozpoczęcia: 16 30
Miejsce: Kraków, ul, Gołębia 20 sala 18
Interludia Horatiana

Katedra Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki UJ serdecznie zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się dnia 23 listopada 2022 r. (środa) o godzinie 16.30 w sali 18 (Gołębia 20). W programie referat dra Wojciecha Ryczka pt. Interludia Horatiana: Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz, Jacek Dehnel

W zebraniu będzie można uczestniczyć również zdalnie - przy użyciu platformy MS Teams przez: 

- kod dostępu s5awm4y

- link : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZiNWJhMGItODU5NC00YThhLWI1MzctNDc1NjEyNDllYTAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22c28f156f-a614-4104-9d39-52d5f24e28d5%22%7d