Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania katedr

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20221121

Katedra Teatru i Dramatu UJ zaprasza na spotkanie

Data: 21.11.2022
Czas rozpoczęcia: 11 00
Miejsce: Kraków, ul. Św. Anny 6, sala nr.3
Katedra Teatru i Dramatu UJ  zaprasza na spotkanie

21 listopada 2022, godz.11.00, sala nr 3, ul. Św. Anny 6

z pracownikami Katedry Teatroznawstwa i Sztuki Aktorskiej na Wydziale Kultury i Sztuki Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki

Sofiia Rosa-Lavrentii

Komunikacja teatralna z dziećmi i młodzieżą w czasie wojny (Ukraina 2022)

 

Roman Lavrentii

Teatr w czasie wojny: doświadczenie Lwowa po 24.02.2022

WYKŁADY W JĘZYKU POLSKIM ORAZ UKRAIŃSKIM (Z TŁUMACZENIEM NA JĘZYK POLSKI)

 

Sofiia Rosa-Lavrentii, pracuje w Katedrze Teatroznawstwa i Sztuki Aktorskiej na Wydziale Kultury i Sztuki Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. W 2021 roku obroniła pracę doktorską Dyskurs teatralny i krytyczny w kulturze teatralnej Galicji Wschodniej w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Zajmuje się badaniami genderowymi w historii teatru ukraińskiego. Publikowała m.in. w „Pamiętniku Teatralnym” 2020/3 (Ukraińskie aktorki teatralne w Galicji Wschodniej).

Roman Lavrentii, pracuje w Katedrze Teatroznawstwa i Sztuki Aktorskiej na  Wydziale Kultury i Sztuki Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Sekretarz Komisji Studiów Teatralnych Towarzystwa Naukowego im. T. Szewczenki, ekspert ukraińskiego festiwalu teatralnego GRA (Great Real Art) 2021–2022. Krytyk teatralny, doktor nauk o sztuce, autor i redaktor wielu publikacji naukowych związanych z teatrem ukraińskim, austriackim, żydowskim i polskim. Twórca tras tematycznych o historii teatrów we Lwowie.

 

Роса-Лаврентій Софія Ігорівна

Театральне спілкування з дітьми та молоддю під час війни (Україна 2022) 

 

Роса-Лаврентій Софія Ігорівна, працює на кафедрі Театрознавства та Акторської Майстерності на факультеті Культури і Мистецтв Львівського Національного Університету імені Івана Франка. У 2021 році захистила дисертацію  за темою «Театрально-критичний дискурс в театральній культурі Східної Галичини 1920-30-х рр.» Займається дослідженнями Гендерного аспекту в історії українського театру. Також публікувала статті в «Щоденник театральний» 2020/3 (Українські акторки театральні в Східній Галичині).

 

Лаврентій Роман Ярославович

Театр під час війни: досвід Львова після 24 лютого 2022 року

Лаврентій Роман Ярославович, працює на кафедрі Театрознавства та Акторської Майстерності на факультеті Культури і Мистецтв Львівського Національного Університету імені Івана Франка, секретар Театрознавчої комісії Наукового Товариства імені Шевченка, експерт українського театрального фестивалю GRA (Great Real Art) 2021-2022. Театральний критик, кандидат мистецтвознавства, автор і редактор багатьох наукових публікацій пов’язаних з театром українським, австрійським, єврейським і польськім. Засновник тематичних маршрутів про історію львівських театрів.