Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania katedr

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230322

Interpunkcja jako ujednostajniona sztuka literacka – o traktatach interpunkcyjnych XIX I XX w.

Data: 22.03.2023
Miejsce: Sala 42, ul. Gołębia16; MS Teams
Interpunkcja jako ujednostajniona sztuka literacka – o traktatach interpunkcyjnych XIX I XX w.

Katedra Współczesnego Języka Polskiego zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 22 marca 2023 r. o godz. 10.00 w sali 42 przy ul. Gołębiej 16 z równoczesnym połączeniem zdalnym za pośrednictwem MS Teams.

W trakcie zebrania referat pt.

Interpunkcja jako ujednostajniona sztuka literacka – o traktatach interpunkcyjnych XIX I XX w.

wygłosi dr hab. Kinga Tutak, prof. UJ.

Link do połączenia zdalnego:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6287d346dd7a48e2a5d3cd9e2d80a7c3%40thread.tacv2/1678689589030?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%220ff3cd6f-5518-4a5f-af2c-25e164d868a6%22%7d

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych
Kierownik Katedry Współczesnego Języka Polskiego
dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ