Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania katedr

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

marzec 2024

20240305
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Opowieści z młyna. George Eliot - Maria Konopnicka - Jarosław Iwaszkiewicz

Data: 05.03.2024
Czas rozpoczęcia: 17 00
Miejsce: sala 42 przy ul. Gołębiej 18
Opowieści z młyna. George Eliot - Maria Konopnicka - Jarosław Iwaszkiewicz

Katedra Komparatystyki Literackiej WP UJ zaprasza na zebranie naukowe we wtorek 5 marca o godz. 17.00 w sali 42 przy ul. Gołębiej 18 oraz online na platformie MS Teams. W programie referat dr hab. Małgorzaty Sokalskiej, prof. UJ

Opowieści z młyna. George Eliot - Maria Konopnicka - Jarosław Iwaszkiewicz


oraz dyskusja

- kod dostępu MS Team s5awm4y

- link :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZiNWJhMGItODU5NC00YThhLWI1MzctNDc1NjEyNDllYTAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22c28f156f-a614-4104-9d39-52d5f24e28d5%22%7d