Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania katedr

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Między Świstkiem krytycznym a Podróżą do Ciemnogrodu

Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu WP UJ zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 26 października (czwartek) o godz. 16.45 w sali nr 9 przy ul. Gołębiej 18 w programie referat: prof. dr. hab. Bogusława Doparta Między Świstkiem krytycznym a Podróżą do Ciemnogrodu

Polska poezja zesłańcza...

Zapraszam na zebranie naukowe Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku, które odbędzie się w środę 25 października 2017 o godz. 11.30 w sali 18, ul. Gołębia 20 Dr Anatol Niechaj wygłosi wykład zatytułowany Polska poezja zesłańcza w przekładach na język rosyjski Kierownik Katedry prof. dr hab. Wojciech Ligęza

Polonica petersburskie

Katedra Historii Języka i Dialektologii WP UJ serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na odczyt doc. Andreja Babanova (Petersburski Uniwersytet Państwowy) pt. Polonica petersburskie Spotkanie odbędzie się 25 października

Precedensy i polemiki

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, zaprasza na zebranie w dniu 23 października (poniedziałek) 2017 roku o godz. 17.30 w sali nr 302 przy ul. Grodzkiej 64 (III piętro) W programie odczyt: Dr Marii Kobielskiej pt. „Precedensy i polemiki. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wobec poprzedników" oraz dyskusja Zapraszamy wszystkich zainteresowanych !

Czy flaszka jest tylko krakowska?

Katedra Historii Języka i Dialektologii WP UJ serdecznie zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w pokoju nr 25 przy ul. Gołębiej 20 Referat pt.„ Czy flaszka jest tylko krakowska? O statusie potocyzmów w polszczyźnie regionalnej” wygłoszą dr Agata Kwaśnicka-Janowicz, dr Patrycja Pałka