Nabór do dwuletniego podyplomowego STUDIUM LITERACKO-ARTYSTYCZNEGO

Wydział Polonistyki  Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza nabór do  dwuletniego podyplomowego STUDIUM  LITERACKO-ARTYSTYCZNEGO, pierwszej w Polsce Szkoły Pisarzy (kreatywnego pisania),istniejącej od 1994 roku.
Studia są elitarne, płatne, odbywają się w systemie zaocznym    (w piątki i soboty co dwa tygodnie), przeznaczone dla osób utalentowanych literacko, które uzyskały dyplom licencjacki lub magisterski. Program studiów obejmuje zajęcia warsztatowe (m.in. warsztaty poetyckie, prozatorskie, dramaturgiczne, scenariusz, reportaż) oraz cykle wykładów z zakresu literatury, filmu, teatru, kultury słowa, prawa autorskiego itp.  Zajęcia prowadzą wybitni poeci, prozaicy i krytycy oraz najlepsi specjaliści w poszczególnych dziedzinach.
Informacji udziela oraz przyjmuje zgłoszenia (do 6 października br.) sekretariat Wydziału Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16, p. 43, tel. 12/ 663 14 28; adres mailowy:  renata.makowska-kleczek@uj.edu.pl Oprócz wymaganej dokumentacji należy dołączyć pracę literacką w objętości ok. 10 stron maszynopisu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://podyplomowe.uj.edu.pl

 

Data opublikowania: 16.09.2011
Osoba publikująca: Janusz Smulski