Erasmus+

Komunikaty

Uwaga! 
Rusza druga tura rekrutacji do programu Erasmus+ (dotyczy wyjazdów w II semestrze roku akademickiego 2017/2018). Terminarz rekrutacji: 
11.09. – 08.10 – rejestracja w systemie elektronicznym oraz składanie dokumentów dodatkowych w sekretariacie Wydziału Polonistyki UJ (p. Daria Marchewka, ul. Gołębia 16, pok. 43). 
09.10. – 15.10 – posiedzenia komisji rekrutacyjnej, ustalenie list rankingowych, przyznanie stypendiów.
16.10. – 20.10 – procedura odwoławcza, przyznawanie miejsc z puli Wydziału Polonistyki kandydatom z innych jednostek UJ. 
Informacje o kryteriach kwalifikacyjnych i wymaganych dokumentach znajdują się TU.

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Procedura rekrutacji na rok 2017-2018 w programie Erasmus+

Stypendium w ramach programu Erasmus+ przyznawane jest przez komisję rekrutacyjną na podstawie złożonej przez kandydata aplikacji w systemie rekrutacji elektronicznej w USOSWeb oraz dokumentów uzupełniających, wymienionych poniżej. Wydruk dokumentów uzupełniających należy złożyć w czasie trwania rekrutacji (16.01 – 06.02.2017) w sekretariacie Wydziału Polonistyki UJ (p. Daria Marchewka, ul. Gołębia 16, pok. 43). Prosimy o umieszczenie dokumentów w plastikowej koszulce. Na stronie tytułowej powinny się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko kandydata/ki, kierunek studiów, planowany termin wyjazdu, trzy wybrane jednostki zagraniczne. 

______________________________________________________________

Wyniki II tury rekrutacji_Erasmus

______________________________________________________________

UWAGA!

Rusza II tura rekrutacji do programu Erasmus+ - na wyjazd w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

·         Kryteria kwalifikacji
·         Lista miejsc dostępnych w II rekrutacji 

Harmonogram II rekrutacji:

26.09.2016 – 14.10.2016 – składanie dokumentów 
17.10.2016 – 21.10.2016 – przeprowadzenie kwalifikacji i ogłoszenie wyników
24.10.2016 – 26.10.2016 – procedura odwoławcza

Dodatkowe informacje dostępne na stronie http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia w zakładce REKRUTACJA

______________________________________________________________

  • Erasmus+ wyniki rekrutacji 2016/2017 zobacz>>
  • Rekrutacja Erasmus+ na rok akademicki 2016/2017 więcej>>
  • Termin I Rekrutacji: 01.02.-29.02.2016, dodatkowe informacje na stronie www.dmws.uj.edu.pl
  • Kryteria kwalifikacji 2016 WP więcej >>

 

​      Uwaga! Aktualizacja kryteriów kwalifikacji: 

 Punkty 8 i 9 ("Oświadczenie o posiadaniu wiedzy o tym, że stypendium stanowi tylko dofinansowanie pobytu na uczelni zagranicznej" oraz "Oświadczenie o nieuczestniczeniu lub o dotychczasowym dziale w Programie Erasmus+ (na którym stopniu studiów, przez ile miesięcy") nie są wymagane.

  • Lista dostępnych miejsc – Wydział Polonistyki 2016-2017 więcej >>

 

Kursy dla studentów z zagranicy

 

Ruszyła II rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Rekrutacja na rok 2015 - 2016