Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ – prodziekan  ds. dydaktycznych 
Dr hab. Małgorzata Sokalska – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia 
Prof. dr hab. Roman Dąbrowski – pełnomocnik dziekana ds. ewaluacji 

Kierownicy kierunków studiów: 
Dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. UJ
Dr hab. Mateusz Borowski, prof. UJ  
Dr Jakub Czernik 
Prof. dr hab. Janusz Gruchała
Dr hab. Magdalena Heydel, prof. UJ
Dr hab. Iwona Janowska, prof. UJ 
Dr hab. Marcin Kościelniak 
Dr hab. Dorota Kozicka, prof. UJ
Dr hab. Tomasz Kunz  
Mgr Joanna Machowska 
Dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ 
Dr hab. Elżbieta Rybicka, prof. UJ
Dr hab. Wiesław Stefańczyk, prof. UJ 
Dr hab. Aneta Załazińska, prof. UJ
 
Przedstawiciele studentów:
Anna Dołba  
Maciej Wcisło