Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200107

"Jesteśmy z wyobraźni": sesja naukowa poświęcona Ewie Lipskiej

Data: 07.01.2020

W 2020 roku przypada 75. rocznica urodzin Ewy Lipskiej - uznanej krakowskiej poetki, autorki dziesiątek cenionych, tłumaczonych na kilkanaście języków obcych, tomów poetyckich, utworów prozatorskich i dramatycznych, laureatki wielu prestiżowych nagród literackich. Jej ostatni tomik "Miłość w trybie awaryjnym" (Wydawnictwo Literackie 2019), jak podkreśla pisarka, jest zwieńczeniem tryptyku cybernetyczno-komputerowego (w skład którego wchodzi również tomik "Czytnik linii papilarnych" oraz "Pamięć operacyjna"), który uznać można za przenikliwą diagnozę współczesności - jej aktualnych niepokojów, ideologicznych chorób i tożsamościowych kryzysów. Sesja naukowa byłaby zatem nie tylko bodźcem do pogłębionej lektury dotychczasowego dorobku artystycznego Lipskiej, ale również stanowiłaby podstawę do dyskusji nad problemami współczesnej rzeczywistości, jakie poetka bierze w swojej twórczości na warsztat, ukazując je w świetle ponadhistorycznej filozoficznej refleksji oraz zwierciadle idiomatycznego języka poetyckiego. Warto podkreślić, że do tej pory - mimo znakomitych prac, m.in. Jerzego Kwiatkowskiego, Marty Wyki, Anny Legeżyńskiej, Ryszarda Matuszewskiego, Wojciecha Ligęzy czy Anety Piech-Klikowicz - oraz kilku opracowań zbiorowych trudno mówić o powstaniu satysfakcjonującego monograficznego ujęcia antropologicznego imaginarium Lipskiej. Sesja naukowa w 75-lecie urodzin poetki byłoby zatem doskonałym impulsem do wypełnienia tej luki.

Proponowana tematyka wystąpień:
- rola wyobraźni w kreacji poetyckiej i modelowaniu własnej egzystencji,
- napięcie między samotnością (byciem-sobą) i osamotnieniem (wyobcowaniem),
- cielesność, afektywność a dyskurs intelektualistyczny, techniczny/technologiczny (komputerowy, cybernetyczny),
- konstruowanie i dekonstruowanie podmiotu jako projektowanie nie-tożsamości,
- funkcja ironii i paradoksu w kontekście owej dekonstrukcji,
- status śmierci i życia („żywej śmierci”) - granice, pogranicza, przejścia, nieciągłości,
- rola miłości i potrzeba komunikacji z Innym,
- pragnienie dopełnienia i świadomość niemożliwości pełnej satysfakcji (poznawczej, egzystencjalnej, estetycznej),
- dialektyka poczucia bezpieczeństwa oraz nieredukowalnego niepokoju,
- dom i bezdomność jako modusy istnienia,
- nieoswajalność rzeczywistości - kondycja zagubienia w świecie,
- pozycja outsidera/buntownika (wobec tradycji literackich, porządków ontologicznych, norm i wartości),
- odrębność języka - hermetyczność, idiom poetycki,
- cywilizacja „w trybie awaryjnym”: perspektywy, diagnozy, refleksje.

Organizator: Wydział Polonistyki UJ
Miejsce: ul. Gołębia 18, s. 42
Termin: 30 marca 2020

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na adres elipska.konferencja@gmail.com mija 16 lutego 2020 roku. Objętość abstraktu: ok. 300 słów. Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu propozycji wystąpienia konferencyjnego zostanie rozesłana do autorów 29 lutego 2020 roku. 
Wystąpienia nie powinny przekraczać 20 minut.
Organizatorzy przewidują̨ publikację w formie recenzowanej antologii artykułów pokonferencyjnych."