Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

maj 2024

20240523
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Laudacja

Data: 23.05.2024 - 24.05.2024
Czas rozpoczęcia: 10 00
Miejsce: Kraków ul. Gołębia 20, sala 42
Laudacja

KATEDRA KOMPARATYSTYKI LITERACKIEJ

WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

 

zaprasza na konferencję naukową

(NIE)WIĘDNĄCE LAURY

Laudacja w perspektywie komparatystycznej

Niewiędnące Abstrakty >>

 

Kraków, 23-24 maja 2024 ul. Gołębia 20, sala 42

 

Tematem spotkania jest szeroko rozumiana pochwała, pojmowana zarówno jako autonomiczna forma retoryczna, jak i jako element większej całości artystycznej. Przedmiotem refleksji będą jej (zmienne historycznie) strategie, topika, funkcje, cele, uwarunkowania, ograniczenia – także warianty pochwały ironiczne, niejednoznaczne lub koniunkturalne (pochlebstwo). Będziemy zastanawiać się nad „śmiertelnością” lub „nieśmiertelnością” motywów i figur służących laudacji oraz ich zależnością od kontekstów kulturowych. Zmierzamy do zarysowania panoramicznego oglądu pochwały w literaturze wielu epok i kultur.  


--------------------------------------------------
prof. dr hab. Iwona Puchalska
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Komparatystyki Literackiej
Jagiellonian University in Kraków, Faculty of Polish Studies, Department of Comparative Studies 
ul. Gołębia 16, 31-007 Kraków
tel. 48 / 600238950

- kod dostępu MS Team s5awm4y

- link :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZiNWJhMGItODU5NC00YThhLWI1MzctNDc1NjEyNDllYTAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22c28f156f-a614-4104-9d39-52d5f24e28d5%22%7d

(Nie)więdnące laury ABSTRAKTY >>

 

Pliki do pobrania
PLAKAT