Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania katedr

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

styczeń 2018

20180122
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Bóle fantomowe amputowanych pamięci

Data: 22.01.2018
Czas rozpoczęcia: 17:30
Miejsce: Kraków, ul. Grodzka 64 sala 302
Bóle fantomowe amputowanych pamięci

Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci i Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ zapraszają na wykład Bóle fantomowe amputowanych pamięci. Lokalna pamięć i jej przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej, który wygłosi prof. Barbara Törnquist-Plewa (Lund University).

Wiele miast w  naszej części Europy doświadczyło w XX wieku nieomal całkowitej wymiany populacji. Wrocław, Lwów, Uście nad Łabą, Zadar, Wyszehrad – jak współcześni mieszkańcy tych miejscowości odnoszą się do czystek etnicznych, które wydarzyły się niegdyś w ich mieście? Szczególnie interesującym  pytaniem jest, jak owe wspólnoty kształtują swoje relacje z dziedzictwem kulturowym tych, którzy „zniknęli”?

Wykład prezentuje wyniki międzynarodowego projektu badającego współczesne kultury miejskie. Odnosi się również do publikacji Whose Memory? Which Future? Remembering Ethnic Cleansing and Lost Cultural Diversity in Eastern, Central and Southeastern Europe (Berghahn Books, 2016).

Barbara Törnquist-Plewa – dyrektorka Centre for European Studies na Uniwersytecie w Lund. Od 2013 roku kieruje siecią badawczą, łączącą naukowców z 34 krajów świata zajmujących się studiami nad pamięcią. Wydała m.in.  Beyond Transition? Memory and Identity Narratives in Eastern and Central Europe (z Niklasem Bernsandem i Eleonorą Narvselius, 2015).