Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania katedr

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja na temat formy prowadzenia zajęć na Wydziale Polonistyki UJ

Informacja na temat formy prowadzenia zajęć na Wydziale Polonistyki UJ

Informacja na temat formy prowadzenia zajęć na Wydziale Polonistyki UJ w I semestrze roku akademickiego 2020/2021. 

Zajęcia na 2 i 3 roku studiów I stopnia odbywają się według planu znajdującego się na stronie https://polonistyka.uj.edu.pl/programy-studiow-obowiazujace-w-roku-2020-/-2021 i realizowane są w formie zdalnej. Zajęcia dla I roku studiów I stopnia oraz dla studiów magisterskich odbywają się według planów zamieszczonych tutaj >>.