Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Języka Polskiego jako Obcego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Języka Polskiego jako Obcego

ul. Grodzka 64
31-044 Kraków
Telefon: (12) 663 18 13
Katedra Języka Polskiego jako Obcego
ul. Grodzka 64
31-044 Kraków

Katedra Języka Polskiego jako Obcego istnieje na Wydziale Polonistyki UJ od 2005 r., czyli od chwili powstania tego Wydziału. Stanowi ona bezpośrednią kontynuację Zakładu Językoznawstwa Stosowanego do Nauczania Języka Polskiego jako Obcego, powstałego w 1980 r. w Instytucie Badań Polonijnych UJ zamiast działającego od 1965 roku Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UJ. Zmiana nazwy ze Studium na Zakład Językoznawstwa Stosowanego miała w intencji kierownika Zakładu doc. dra W. Miodunki, podkreślić znaczenie badań naukowych dla rozwoju i unowocześnienia nauczania polszczyzny jako języka obcego i drugiego. Zgodnie z tym założeniem pracownicy Zakładu z jednej strony prowadzili badania i zdobywali stopnie naukowe, a z drugiej – pracowali jako lektorzy języka polskiego. Konsekwentnie prowadzona polityka kadrowa zaowocowała 13 doktoratami oraz 8 habilitacjami pracowników Katedry.

Kierownik
dr hab. Iwona Janowska, prof. UJ

Pracownicy

prof. dr hab. Wacław Cockiewicz
dr hab. Robert Dębski
dr hab. Piotr Horbatowski
dr hab. Ewa Lipińska, prof. UJ
dr hab. Waldemar Martyniuk, prof. UJ
dr hab. Anna Seretny, prof. UJ
dr hab. Wiesław Stefańczyk, prof. UJ
dr Małgorzata Banach
dr Dominika Bucko
dr Tamara Czerkies
dr Dominika Izdebska-Długosz
dr Magdalena Knapek
dr Rafał Młyński
dr Adriana Prizel-Kania
dr Agnieszka Rabiej
dr Beata Terka
dr Paulina Wójcik-Topór
mgr Mariola Fiema
mgr Joanna Machowska
mgr Magdalena Szelc-Mays
mgr Marzena Wawrzeń

emerytowani pracownicy Katedry

prof. dr hab. Władysław Miodunka
mgr Stanisław Mędak
mgr Danuta Pukas-Palimąka

Informacje kontaktowe

www.jpjo.polonistyka.uj.edu.pl

Adres: ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków

Telefon: (12) 663 18 13