Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybory 2024

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

100 lat polonistyki na ziemiach czeskich

100 lat polonistyki na ziemiach czeskich

17 października 2023 r. odbyła się na Uniwersytecie Karola w Pradze konferencja pt. „Polsko-czeskie poznawanie jako wymiana wartości” w stulecie objęcia przez Mariana Szyjkowskiego Katedry Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Karola w Pradze oraz założenia lektoratu języka polskiego na Uniwersytecie Masaryka w Brnie i Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie.
    W uroczystości otwarcia konferencji, którą swoim patronatem objęła m.in. Rektor Uniwersytetu Karola prof. Milena Králíčková, wzięli udział sekretarze stanu ministerstw oświaty obu państw Tomasz Rzymkowski i Ondřej Andrys, a także przewodnicząca Rady Języka Polskiego prof. Katarzyna Kłosińska, prof. Jiří Hanuš, prorektor Uniwersytetu Masaryka w Brnie, prof. Karol Kadłubiec związany z Uniwersytetem Ostrawskim, prof. Marta Pančíková, która przez wiele lat była kierownikiem slawistyki na Uniwersytecie w Bratysławie oraz dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola dr. Ewa Lehečkova. Na uroczystości przybyli także doc. Ivana Dobrotová z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, dr Jiří Muryc z Uniwersytetu w Ostrawie i dr Roman Madecki z Uniwersytetu Masaryka w Brnie.
    Przedstawicielką Wydziału Polonistyki UJ, reprezentującą jednocześnie na jubileuszu Uniwersytet Jagielloński i Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, była prodziekan ds. rozwoju i promocji WP UJ dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ, która podczas sesji plenarnej odczytała i złożyła na ręce władz uczelni list gratulacyjny przesłany JM Rektor Uniwersytetu Karola w Pradze prof. dr hab. Milenie Králíčkovej przez JM Rektora UJ prof. dr. hab. Jacka Popiela i Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych dr. hab. Tomasza Bilczewskiego, prof. UJ.
Po części naukowej, wypełnionej licznymi, bardzo interesującymi referatami, w budynku przy ulicy Břehovej 7 (obecnie mieści się w nim Politechnika Czeska) nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Mariana Szyjkowskiego - założyciela czeskiej polonistyki.
Wieczorem na uroczystej gali, zorganizowanej przez ambasadora RP w Republice Czeskiej Mateusza Gniazdowskiego w klasztorze św. Agnieszki, wyróżniono odznaczeniami państwowymi i medalami Komisji Edukacji Narodowej osoby najbardziej zasłużone dla rozwoju polonistyki na ziemiach czeskich. Nagrodzono również dwoje młodych naukowców, których wybitne prace doktorskie poświęcone były problematyce polskiej. Nagrodę im. Mariana Szyjkowskiego za najlepszą rozprawę poświęconą Polsce otrzymali: literaturoznawczyni dr Michala Benešová oraz historyk dr Jan Květin. Oboje obronili swoje prace dyplomowe na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola.
    W trakcie gali wystąpił zespół West Side Sinfonietta z sopranistką Olgą Pasiecznik. Obchody stulecia czeskiej polonistyki zorganizowały wydziały prowadzące studia polonistyczne na uniwersytetach w Pradze, Brnie, Ostrawie i Ołomuńcu, Ambasada RP w Czechach i NAWA.