Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybory 2024

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

grudzień 2023

20231218
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Jeszcze o Bogurodzicy

Data: 18.12.2023
Czas rozpoczęcia: 16 30
Miejsce: sala nr 42, ul. Gołębia 16
Jeszcze o Bogurodzicy

Serdecznie zapraszamy na połączone spotkanie przedświąteczne katedr językoznawczych Wydziału Polonistyki UJ
 
w dniu 18 grudnia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 16.30
w sali nr 42, ul. Gołębia 16
 
W programie m.in. referat prof. dr. hab. Bogusława Dunaja i dr hab. Mirosławy Mycawki, prof. UJ Jeszcze o Bogurodzicy
 
 

Kierownik Katedry Historii Języka i Dialektologii
  prof. dr hab. Renata Przybylska

Kierownik Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki
prof. dr hab. Kazimierz Sikora

Kierownik Katedry Współczesnego Języka Polskiego
dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ
 
   
 *Do spotkania można też dołączyć zdalnie za pomocą linku: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aLQA-VEexQ1ddhhVhn_lVAbdpYdvTcMndht0BNhUomNs1%40thread.tacv2/1702285567193?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22cc269b5d-61ac-4cf1-a20a-9d9c3ca455cd%22%7d 
 


Kraków, dnia 11 grudnia 2023 r.