Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolejny tom Bibliografii Polskiej XIX Stulecia

Kolejny tom Bibliografii Polskiej XIX Stulecia Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego na zlecenie Centrum Badawczego Bibliografii Estreicherów w UJ opublikowało kolejny tom Bibliografii Polskiej XIX Stulecia, jako realizację jednego z zadań Programu NPRH. (T. XXII, Kraszewski Józef Ignacy, Redaktor naczelny Wacław Walecki, Redaktor tomu Tomasz Nastulczyk). Edycja jest pełną monografią bibliograficzną (za wiek XIX) wszystkich dzieł Kraszewskiego, obejmującą również druki unikatowe zachowane w bibliotekach zagranicznych. Warto zwrócić uwagę, że wydany w ubiegłym roku T. XXI w połowie obejmował również monograficzne hasło KRAKÓW, zaś w przygotowaniu jest trzeci tom o charakterze monograficznym, zawierający komplet materiału do hasła Kreisschreiben, czyli zarządzenia austriackich władz Galicji wydawane w języku niemieckim i w polskim (te ostatnie publikowane były wyłącznie w tej formie). Materiał ten jest unikatową podstawą źródłową do badań historycznych i historyczno-kulturowych. Szerzej na temat tych książek będzie można przeczytać w najbliższym numerze Alma Mater.