Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20221017

Book Games. Printed Materials as Vehicles for Play in the Early Modern Period

Data: 17.10.2022 - 18.10.2022
Book Games. Printed Materials as Vehicles for Play in the Early Modern Period W dniach 17-18 października odbyła się konferencja poświęcona dawnym książkom, które były grami: „Book Games. Printed Materials as Vehicles for Play in the Early Modern Period”. 
Dla czytelników i użytkowników książki-gry były źródłem zabawy i rozrywki, moralnego pouczenia, narzędziami edukacyjnymi. Można było z nich korzystać, umiejąc czytać słabo albo wcale, więc odbiorców miały wielu, a drukarze i inni rzemieślnicy produkowali je w wielu egzemplarzach. Ale ponieważ z książek-gier korzystali nie uczeni w bibliotekach, ale ludzie, którzy chcieli się zabawić albo czegoś w przyjemny sposób nauczyć, materiały te łatwo się niszczyły i ginęły i dziś są wielką rzadkością. Konferencja „Book games” odbyła się w Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel, w bibliotece, której ogromne zbiory najstarszych rękopisów i druków obejmują także unikatowe (znane w pojedynczych egzemplarzach) książki-gry z XV i XVI wieku oraz z późniejszych czasów.
Sfinansowanie konferencji umożliwił grant, który Justyna Kiliańczyk-Zięba z Wydziału Polonistyki UJ otrzymała w jednym z konkursów organizowanych przez POB Heritage Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ).