Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybory 2024

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

maj 2024

20240513
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Fundusz stypendialny im. Stanisława Pyjasa

Data: 13.05.2024
Fundusz stypendialny im. Stanisława Pyjasa

Uprzejmie informujemy, iż do 10 czerwca br. przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium im. Stanisława Pyjasa.

Osoby, które chcą się ubiegać o stypendium powinny:
• Wypełnić formularz zgłoszenia 
• Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną rekomendacją do przyznania stypendium, przygotowaną dla danego kandydata w formie listu polecającego przez pracownika Wydziału Polonistyki UJ oraz dokumenty potwierdzające zaangażowanie kandydata w działalność charytatywną oraz społecznikowską, np. imienne zaświadczenia, dyplomy lub pisemne opinie organizatorów.
• Komplet dokumentów należy dostarczyć na adres: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, pok. 43 lub w formie skanów na adres: agnieszka.uszko@uj.edu.pl
Stypendium może otrzymać student dwóch ostatnich lat studiów I stopnia lub student studiów II stopnia, którego postawa etyczna, praca społeczna na terenie uczelni lub poza jej murami, działalność humanitarna w różnych instytucjach i organizacjach społecznych różnego rodzaju budzi uznanie i szacunek środowiska akademickiego.
Wszystkie najważniejsze informacje odnośnie stypendium im. Stanisława Pyjasa dostępne są na poniższej stronie:
https://polonistyka.uj.edu.pl/studia/pomoc-materialna/stypendium-pyjasa