Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedury doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedury doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki

Procedura raportowania prac Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz działań dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na kierunku

Regulamin hospitacji

Wymagania stawiane pracom dyplomowym

  1. Kierunek: edytorstwo
  2. Kierunek: filologia polska
  3. Kierunek: język polski w komunikacji społecznej: 
  4. Kierunek: kulturoznawstwo
  5. Kierunek: polonistyka-komparatystyka
  6. Kierunek: wiedza o teatrze

 

Regulamin archiwizowania prac pisemnych 

Procedura monitorowania programów kształcenia i dokonywania zmian programowych