Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybory

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla kandydatów

Szanowni Państwo,
w związku z zaplanowanymi na 17 czerwca br. wyborami przedstawiciela pracowników Wydziału Polonistyki zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora UJ do Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, informuję, że kandydaci (osoby, które uzyskają przynajmniej jedną dwudziestą zgłoszeń oraz wyrażą zgodę na kandydowanie) będą zobowiązani do przygotowania:
1) oświadczenia kandydata na członka Senatu UJ,
2) oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu tego oświadczenia, z podaniem dokładnej daty (ew. informacja na temat daty: IPN Biuro Lustracyjne – 022 540 58 16).
Oświadczenia te (z datą z dnia wyborów), które w „normalnych” warunkach winny być złożone w przerwie bezpośrednio przed głosowaniem, ze względu na stan epidemii będzie można dostarczyć w następnych dniach. Oświadczenie kandydata należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki, natomiast oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu tego oświadczenia, umieszczone w zaklejonej kopercie podpisanej jedynie imieniem i nazwiskiem – w Biurze Rektora. Przed przystąpieniem do głosowania kandydaci prześlą jedynie krótkie deklaracje zamiaru złożenia odpowiednich oświadczeń na podane adresy elektroniczne:
1) deklaracja zamiaru dostarczenia (z datą z dnia wyborów) oświadczenia lustracyjnego / informacji o złożenia oświadczenia w najbliższych dniach na adres:
agnieszka.bertman-wierzchowska@uj.edu.pl
DW: wwp@uj.edu.pl
2) deklaracja zamiaru dostarczenia (z datą z dnia wyborów) oświadczenia kandydata na członka Senatu UJ na adres:
wwp@uj.edu.pl

Wzory oświadczeń znajdują się w oddzielnych plikach.

Z poważaniem
Roman Dąbrowski
Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej