Praktyka pedagogiczna

Praktyka zawodowa

Skierowania na praktyki dostępne w pok. nr 44

Koordynatorzy

  •  Praktyka pedagogiczna – dr Ewa Nowak
  •  Praktyka zawodowa
  1. Kulturoznawstwo, specjalność teksty kultury; Filologia polska, specjalność antropologiczno-kulturowa) – dr Jerzy Franczak
  2.  Polonistyka – Komparatystyka – dr Anita Całek
  3. Edytorstwo – dr Magdalena Komorowska
  4. Krytyka literacka – dr Tomasz Cieślak - Sokołowski