Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydawanie dokumentów na praktykę pedagogiczną

Skierowania na praktykę pedagogiczną i dzienniczki praktyk będą wydawane przez dr Ewę Nowak
w terminach:
22.05.2018 (wtorek) – godz. 8.30, p. 23/Gołębia 20 – licencjat (praktyka w SP)
29.05.2018 (wtorek) – godz. 8.30, p. 23/Gołębia 20 – I rok SUM (praktyka
w oddziałach gimnazjalnych)


Uwaga!
Kartę oceny praktykanta i instrukcję praktyki każdy drukuje samodzielnie (wzory dostępne na stronie www.polonistyka.uj.edu.pl, w zakładce studia – praktyki)

*Dokumenty można odebrać również w imieniu innej osoby.