Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20191014

Szkolenie BHK

Data: 14.10.2019
 Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie przekazujemy, że zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 64 Rektora UJ z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim,
1. Obowiązek odbycia szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, (…) obejmuje:
1) studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich;
2) doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepisów niniejszego zarządzenia nie stosuje się do studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
 
W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że obowiązek zrealizowania ww. szkolenia BHK dotyczy wszystkich studentów (studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) i doktorantów rozpoczynających kształcenie na UJ w roku akademickim 2019/2020.
Dodatkowo pragniemy podkreślić, że nie należy przepisywać zaliczenia z kursu BHP realizowanego we wcześniejszych latach akademickich na szkolenie BHK, ze względu na różnice w treściach programowych między tymi szkoleniami.
 
Z poważaniem
 
Dział Obsługi Studiów