Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wytyczne Dziekana Wydziału Polonistyki UJ w sprawie zasad zachowania Polityka bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania skutkom koronawirusa (SARS-CoV-19)

Wytyczne Dziekana Wydziału Polonistyki UJ w sprawie zasad zachowania Polityka bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania skutkom koronawirusa (SARS-CoV-19)

Do czasu ogłoszenia stosownego Zarządzenia Rektora UJ, we wszystkich budynkach Wydziału Polonistyki oraz podczas zajęć stacjonarnych prowadzonych w ramach wszystkich programów studiów na wszystkich poziomach kształcenia obowiązują następujące zasady:

 1. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.
 2. Na terenie wszystkich części wspólnych budynków należy zasłaniać nos i usta oraz zachowywać odpowiedni dystans.
 3. Klatkami schodowymi i korytarzami należy poruszać się po prawej stronie.
 4. Zaleca się rezygnację z użytkowania wind w budynkach, pozostawiając je wyłącznie do dyspozycji osób niemogących samodzielnie dotrzeć na wyższe kondygnacje.
 5. Sale wykładowe zostały dobrane do typów zajęć w zależności od liczebności grup. Dopisywanie dodatkowych osób do grup lub zmiany sal, w których odbywają się zajęcia, jest możliwe wyłącznie po sprawdzeniu, czy pomieszczenia spełniają normy 4 m2 na jednego uczestnika zajęć.
 6. Miejsca siedzące w salach wykładowych należy zajmować z zachowaniem dystansu 1,5 m pomiędzy uczestnikami zajęć, to znaczy, że w każdej ławce powinna siedzieć tylko jedna osoba.
 7. Uczestnicy zajęć nie powinni przekazywać między sobą materiałów piśmienniczych ani książek.
 8. Uczestnicy zajęć nie muszą pozostawać w osłonach ust i nosa podczas przebywania w salach wykładowych, chyba że wszyscy wspólnie z wykładowcą podejmą taką decyzję.
 9. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do otwarcia okien w sali po zakończeniu zajęć. Osoba, która zaczyna zajęcia (grupy o godzinie 8.00 i 9.45) jest proszona o odpowiednio wczesne przybycie do sali i sprawdzenie, czy pomieszczenie zostało przewietrzone.
 10. Wybrana osoba z grupy (najlepiej, by odbywało się to rotacyjnie) po zakończeniu zajęć dokonuje dezynfekcji blatów ławek, przy których siedzieli uczestnicy zajęć. Spryskiwacz z płynem do dezynfekcji i zapas ręczników papierowych będą się znajdować w każdej sali.
 11. Pracownicy, którzy prowadzą stacjonarne dyżury, są proszeni o unikanie sytuacji wymagających gromadzenia się studentów pod pokojami profesorskimi oraz przyjmowanie na konsultacjach w jednym czasie takiej liczby osób, która pozwoli na zachowanie odpowiedniego dystansu.