„Ten los, ten dźwięk…" Twórczość Karola Szymanowskiego w kulturze współczesnej

 

Towarzystwo Doktorantów UJ, Fundacja Studentów i Absolwentów „Bratniak", zorganizowało w dniach 18-19 IV 2013 konferencję:
 
 „Ten los, ten dźwięk…" Twórczość Karola Szymanowskiego w kulturze współczesnej.