Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej

Termin: 01.02.2016 - 25.05.2016

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec
e-mail: eugenia.prokop-janiec@uj.edu.pl

Z-ca Przewodniczącego:
dr hab. Tadeusz Kornaś
e-mail: tadeusz.kornas@uj.edu.pl

Sekretarz:
dr Daniel Skwirut
e-mail: daniel.skwirut@uj.edu.pl

Przedstawiciel doktorantów:
mgr Maciej Jakubowiak
e-mail: maciej.jakubowiak@uj.edu.pl

Przedstawiciele studentów:

Iga Kiermut
e-mail: iga.kiermut@uj.edu.pl

Piotr Konecki
e-mail: piotr.konecki@student.uj.edu.pl

Data opublikowania: 02.02.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski

Uchwały

Komunikaty