Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybory 2024

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

$dateTool.format("MMMM yyyy",$eventSDate,$locale)

Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Seminarium Naukowe SF@PL, cz. 2

Seminarium Naukowe SF@PL, cz. 2

Seminarium Naukowe SF@PL, cz. 2

Organizator: Katedra Międzynarodowych Studiów Polonistycznych

Miejsce: Wydział Polonistyki UJ, ul. Grodzka 64, s. 202

MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abL9DU2XlaBxqO46Q6QhqWrlOoow61m809QQ_S-uUn0Q1%40thread.tacv2/1710510265500?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22cfd749b2-4c6a-437c-a2bc-f48d74671063%22%7d

link

Zapraszamy Państwa do udział w cyklu Seminariów Naukowych SF@PL, poświęconych polskiej fantastyce naukowej. Seminaria organizowane są przez badaczy z uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Zachęcamy do namysłu i dyskusji nad wybranymi zagadnieniami z historii polskiego SF, w ujęciu problemowym, dokonanym za pomocą nowych metodologii i ujęć. Na przestrzeni ostatnich dekad pojawiły się teoretyczne propozycje dotyczące kwestii gatunku/konwencji, kategorii mimesis, SF jako metafory, a także wiele innych. Choć science fiction często korzystała z aluzji, była alegorią i uciekała się do chwytu maski, to chcemy widzieć ją również jako sposób myślenia, jeden z przejawów utopijnych impulsów, rodzaj krytyki technologii, ale także dyskurs oswajający za pomocą niewerystycznego instrumentarium przemiany cywilizacyjne, zwłaszcza w zakresie nauki i technologii.

Interesuje nas też usytuowanie (i nawiązania) polskiej fantastyki naukowej wobec innych kręgów kulturowych. Na Zachodzie SF ma historię dłuższą i bogatszą, żywiej reagowała na przemiany cywilizacyjne oraz rewolucję industrialną a następnie postindustrialną, a w epoce globalizacji jej dominacja jest jeszcze bardziej widoczna. Czy i w jaki sposób zatem polska science fiction jest uwikłana w fantastycznonaukowy dialog międzykulturowy? Zachęcamy też do refleksji nad realizacjami SF w innych innymi niż literatura mediach: w filmie, grach wideo, komiksie.

Program Seminarium

22 marca 2024

11.00 – rozpoczęcie Seminarium

Panel I

g. 11.15 – 12.15

dr Agnieszka Haska (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)

Dr Jerzy Stachowicz (Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego)

Peryferia międzywojennego SF? Co można tam znaleźć i dlaczego warto szukać – (wybrane) przypadki filmowe i teatralne

dr hab. Tomasz Z. Majkowski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Funky Koval walczy z komuną. Polityczne zobowiązania polskiej fantastyki rozrywkowej

Panel II

g. 12.30 – 13. 30

Dr Agnieszka Gajewska, prof. UAM

"Przez dwa oceany i trzy języki”. Kwestie sporne w korespondencji Ursuli K. Le Guin i Stanisława Lema

dr hab. Andrzej Juszczyk, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Poprawianie Wellsa. Stanisława Lema projekty Obcego

Panel III

g. 14.30 – 16.00

dr Przemysław Kaliszuk, dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, prof. UMCS

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Awangarda, tandeta, Snerg – dwugłos interpretacyjny

dr Piotr Gorliński-Kucik (Uniwersytet Śląski)

Science Fiction, polska proza i technologia

dr Szymon Kukulak

O dwóch fizykach. Gniazdo światów Huberatha i Robot Snerga jako literacka zabawa z relatywistyką