Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180405

STYPENDIUM IM. STANISŁAWA PYJASA

Data: 05.04.2018 - 22.04.2018
STYPENDIUM IM. STANISŁAWA PYJASA Uprzejmie informujemy, że do 22 kwietnia br. przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium  im. Stanisława Pyjasa.
Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy      administracji i biblioteki, przedstawiciele samorządu studenckiego i kół naukowych.
Stypendium może otrzymać student dwóch ostatnich lat studiów I stopnia lub student studiów II stopnia, którego postawa etyczna, praca społeczna na terenie uczelni lub poza jej murami, działalność humanitarna w różnych instytucjach i organizacjach społecznych różnego rodzaju budzi uznanie i szacunek środowiska akademickiego.
Pisemne wnioski (wraz z załącznikami dokumentującymi działalność studenta, zdjęcie studenta-prośba Jury) przyjmowane są w pokoju 1, ul. Gołębia 18.
 
Pliki do pobrania
Uchwała Senatu UJ
Zmiany w regulaminie