Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180710

Wyróżnienie prof. Marii Korytowskiej Nagrodą Prezesa Rady Ministrów.

Data: 10.07.2018
Wyróżnienie prof. Marii Korytowskiej Nagrodą Prezesa Rady Ministrów.

Dziewięcioro pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało laureatami nagród Prezesa Rady Ministrów za rok 2017. Wyróżnienia przyznawane są od 1994 roku za działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną, rozprawy habilitacyjne i doktorskie.

Za całokształt dorobku naukowego nagrodzona została prof. Maria Korytowska, kierownik Katedry Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki. Składa się na niego ponad 90 publikacji, w tym kilkanaście książek, o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu szeroko rozumianej humanistyki literackiej i kulturowej, mitokrytyki czy historii idei oraz komparatystyki. Prace te - pisane po polsku, angielsku bądź francusku - cechuje metodologiczna precyzja, a także oryginalność myśli połączona z rzetelnością analiz oraz błyskotliwością ujęć syntetycznych.

Żródło: Portal UJ