Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20181108

PRZEKŁAD W NOWYCH KONTEKSTACH / TRANSLATION IN NEW CONTEXTS

Data: 08.11.2018
PRZEKŁAD W NOWYCH KONTEKSTACH / TRANSLATION IN NEW CONTEXTS

Centrum Badań Przekładoznawczych zaprasza na cykl wykładów
PRZEKŁAD W NOWYCH KONTEKSTACH / TRANSLATION IN NEW CONTEXTS

Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w przekładoznawstwie coraz więcej miejsca zajmują badania nad tłumaczeniem kultur w kontekście różnych obszarów ludzkiej egzystencji i sposobów jej ekspresji, wychodzące daleko poza zagadnienia języków i tekstów. Poszerzenie pola badań nad przekładem nie tylko przyniosło ogromną zmianę metodologiczną w samej dyscyplinie, ale także ujawniło potencjał przekładoznawstwa jako metodologii studiów nad kulturą i nowej humanistyki. Szeroko definiowany przekład – rozumiany nie tylko jako działanie pośredniczące, lecz również aktywność twórcza i poznawcza – jest wszechobecny w kulturze i współtworzy niemal wszystkie jej wymiary. Dostrzeżenie tradycyjnie skazanej na niewidzialność praktyki przekładowej oraz jej podmiotów - tłumaczy - pozwala rzucić światło na nowe wymiary rzeczywistości humanistycznej i skomplikować jej często nazbyt gładką strukturę.

Równocześnie przekład jako praktyka kulturowa wydaje się znakomitym przykładem proponowanego przez nową humanistykę modelu poznawczego, który Ryszard Nycz (2017) nazywa sondowaniem. Polegałby on na porzuceniu założeń o bezcielesności, bezosobowości, statyczności, zewnętrzności i neutralności badacza na rzecz modelu opartego na poznaniu ucieleśnionym, spersonalizowanym, działającym z perspektywy wewnętrznej i zaangażowanej. Przekład to wszak aktywne uczestnictwo w kulturze, wymagające usytuowania podmiotu wewnątrz procesu. Jest pracą z konkretnymi przypadkami, w której tekst staje się laboratorium twórczym, niepozbawioną elementu interwencji, wyświetlającą niedostrzegane dotąd cechy rzeczywistości. Badanie przekładu staje się w tej optyce badaniem dziania się kultury.

„Przekład w nowych kontekstach” to cykl wykładów i dyskusji, w trakcie których chcemy zastanowić się nad działaniem sondującym przekładu w różnych obszarach humanistyki oraz przyjrzeć się pracy przekładoznawstwa, wykraczającego poza obszar uznawany tradycyjnie za jego główną domenę. Zaproszeni goście – uczeni pracujący w przestrzeniach inter- i transdycyplinarnych – zaprezentują badania dotyczące kwestii tak różnych jak tłumaczenie pamięci, przekład w kontekście konfliktu zbrojnego czy wcielenia angielszczyzny w przestrzeni postkolonialnej.

Zapraszamy do uczestnictwa w wykładach i udziału w dyskusjach. 15 listopada prof. Desiree Shyns (Uniwersytet w Gandawie) będzie mówić na temat Translation and Cultural Memory. Sala im. Jana Błońskiego, ul. Grodzka 64, godzina 17.00.  Szczegóły na załączonym plakacie.