Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190315

STYPENDIUM IM. STANISŁAWA PYJASA

Data: 15.03.2019 - 26.04.2019
STYPENDIUM IM. STANISŁAWA PYJASA

Uprzejmie informujemy, że do 26 kwietnia br. przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium  im. Stanisława Pyjasa.
Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy administracji i biblioteki, przedstawiciele samorządu studenckiego i kół naukowych.
Stypendium może otrzymać student dwóch ostatnich lat studiów I stopnia lub student studiów II stopnia, którego postawa etyczna, praca społeczna na terenie uczelni lub poza jej murami, działalność humanitarna w różnych instytucjach i organizacjach społecznych różnego rodzaju budzi uznanie i szacunek środowiska akademickiego.
Pisemne wnioski (wraz z załącznikami dokumentującymi działalność studenta, zdjęcie studenta-prośba Jury) przyjmowane są w pokoju 1, ul. Gołębia 18.

Pliki do pobrania
Sytpendium
Zmiany w regulminie