Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190703

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 03.07.2019 roku zmarł prof. dr hab. Jacek Baluch

Data: 03.07.2019
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 03.07.2019 roku zmarł  prof. dr hab. Jacek Baluch

wybitny Uczony, bohemista i polonista, literaturoznawca,
 znawca i popularyzator kultury czeskiej,
 poeta i tłumacz ceniony w kraju i za granicą.

Ambasador RP w Pradze w latach 1990–1995.

Związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem w Opolu
 oraz Uniwersytetem w Würzburgu.

Długoletni kierownik Zakładu Filologii Czeskiej i Łużyckiej UJ,
 w latach 2002–2008 dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ.

Autor licznych prac z zakresu historii literatury czeskiej oraz teorii literatury,
 wychowawca wielu pokoleń slawistów.

Członek polskiego i czeskiego PEN Clubu, Komitetu Słowianoznawstwa PAN,
 przewodniczący Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego
 oraz Polsko-Słowackiej Komisji ds. Nauk Humanistycznych,
 członek Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

Działacz „Solidarności” internowany w stanie wojennym.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001)
 i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014),
 słowackim Orderem Podwójnego Białego Krzyża III klasy (1998),
 czeskim Medalem Za Zasługi I stopnia (1997)
 oraz Złotą Odznaką „Zasłużony dla PZKO”.

W 2017 roku uhonorowany medalem „Dziękujemy za Wolność”.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek 15 lipca 2019 roku
 o godz. 13.00 w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.


Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają

 Dziekan i Rada Wydziału Polonistyki