Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190710

Odszedł dr hab. Jan Majda

Data: 10.07.2019
Odszedł dr hab. Jan Majda

W dniu 10 lipca 2019 roku zmarł w Krakowie w wieku 87 lat dr hab. Jan Majda, emerytowany nauczyciel akademicki, wieloletni pracownik Instytutu Filologii Polskiej, a później Wydziału Polonistyki. Będąc od dwudziestu lat w stanie spoczynku, zmagał się  ostatnio z licznymi dolegliwościami wynikającymi z przewlekłej choroby. Na Uniwersytecie Jagiellońskim był zatrudniony ponad 30 lat, ale jego związki z uczelnią rozpoczęły się wcześniej. Tutaj ukończył jako magister filologię polską. Tutaj uczestniczył w studiach doktoranckich. Już jako pracownik uzyskał stopień doktora, a następnie doktora habilitowanego. Zanim stał się nauczycielem akademicki, przez kilkanaście lat uczył języka polskiego w renomowanych liceach krakowskich. 
     Od początku zaangażowany w aktualne problemy polskiej szkoły, dawał wyraz swym  poglądom w artykułach publikowanych na łamach „Dziennika Polskiego”. Na realizację zainteresowań badawczych przyszedł czas, gdy z opinią wybitnego nauczyciela polonisty rozpoczął studia doktoranckie. Skupiał się początkowo na kulturowym fenomenie góralszczyzny i na jego odzwierciedleniu się w literaturze. Tej problematyce poświęcił zarówno rozprawę doktorską, jak i habilitacyjną. W sumie podejmował ją w 8 wydanych książkach oraz pomniejszych tekstach.
     Instytut Filologii Polskiej starał się wykorzystać doświadczenie pedagogiczne Jana Majdy, włączając go pracy Zakładu Dydaktyki Języka Polskiego i Literatury Polskiej, który stał się później Katedrą Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej. Swe nowe obowiązki wypełniał sumiennie i z wielkim zaangażowaniem. Studentów, podobnie jak wcześniej uczniów traktował bez taryfy ulgowej. Wiele od nich wymagał i wiele im z siebie dawał. Ci, którzy tę ciężką próbę terminowania w zawodzie wytrzymali, wspominają swego twardego mistrza  z wdzięcznością. Sam dr hab. Jan Majda szczycił się liczbą 1450 wychowanków, którzy stali się wybitnymi polonistami szkolnymi, dyrektorami, doradcami metodycznymi.
   W pamięci swych kolegów dr hab. Jan Majda pozostanie jako człowiek prawy, uczciwy, rzetelnie wypełniający obowiązki nauczyciela akademickiego. Tak też wpisze się w historię Uniwersytetu jagiellońskiego – dołączając do szeregu Nieobecnych, którzy ją tworzyli.

Profesor Jadwiga Kowalikowa