Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190823

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23.08.2019 roku zmarł prof. dr hab. Mirosław Skarżyński

Data: 23.08.2019
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23.08.2019 roku zmarł prof. dr hab. Mirosław Skarżyński

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 23 sierpnia 2019 roku zmarł

Prof. dr hab.
MIROSŁAW SKARŻYŃSKI

wybitny językoznawca i ceniony nauczyciel akademicki, autor wielu wartościowych prac naukowych z zakresu dziejów polskiego językoznawstwa, specjalista w dziedzinie badań nad słowotwórstwem współczesnej polszczyzny, twórca i wieloletni redaktor naczelny czasopisma wydziałowego „LingVaria” oraz serii książkowej  „Biblioteka LingVariów”, popularyzator wiedzy o języku polskim w Radiu Kraków,  twórca wydziałowej Internetowej Poradni Językowej, wydawca wielu tekstów źródłowych oraz prac zbiorowych, członek wielu towarzystw naukowych.
W Zmarłym Społeczność Akademicka naszego Wydziału utraciła znakomitego uczonego, dydaktyka, redaktora i wydawcę, wielkiego erudytę, Człowieka życzliwego, niezwykle prawego, sumiennego i pracowitego.

Rodzinie Pana Profesora
Składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan i Rada Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz
Społeczność Akademicka

Pożegnanie Pana Profesora Mirosława Skarżyńskiego odbędzie się  w sobotę 31 VIII 2019 r. o godz. 13.00 na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie (Kielce). Urna z prochami zostanie wystawiona w sali pożegnań o godz. 12.30. Wyjazd z Krakowa w dniu pogrzebu - zbiórka o godz. 9:30, ul. Ingardena 3.