Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20191119

Wykład dr. hab. Pawła Bukowca w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu

Data: 19.11.2019
Wykład dr. hab. Pawła Bukowca w  II Liceum Ogólnokształcącym  im. Adama Mickiewicza w Raciborzu

19 listopada 2019 r. dr hab. Paweł Bukowiec, reprezentujący Katedrę Kultury Literackiej Pogranicza, był gościem II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, gdzie wygłosił wykład poświęcony wybranym aspektom poezji polskiej XX wieku. Wykładowi towarzyszyły zajęcia warsztatowe, w czasie których licealiści dokonywali analizy porównawczej wierszy Brunona Jasieńskiego i Ryszarda Krynickiego.
Spotkanie odbyło się w ramach realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Wydziałem Polonistyki UJ a II LO w Raciborzu, dotyczącego objęcia przez nasz wydział patronatem klas o rozszerzonym programie nauczania w zakresie przedmiotów humanistycznych. 

Koordynatorem współpracy pomiędzy obiema placówkami pozostaje dr hab. Grzegorz Zając.