Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybory 2024

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmarł profesor dr hab. Wiesław Paweł Szymański

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ ze smutkiem informuje, że w dniu 12 października br. w Krakowie zmarł profesor dr hab. Wiesław Paweł Szymański, długoletni pracownik Instytutu Filologii Polskiej UJ, a następnie Wydziału Polonistyki, historyk literatury polskiej, krytyk literacki, prozaik. Profesor Szymański urodził się w 1932 roku. Po ukończeniu liceum w Częstochowie od roku 1950 studiował filologię polską na KUL w Lublinie. W 1953 debiutował jako krytyk literacki na łamach „Tygodnika Powszechnego”.

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ ze smutkiem informuje, że w dniu 12 października br. w Krakowie zmarł profesor dr hab. Wiesław Paweł Szymański, długoletni pracownik Instytutu Filologii Polskiej UJ, a następnie Wydziału Polonistyki, historyk literatury polskiej, krytyk literacki, prozaik.

Profesor Szymański urodził się w 1932 roku. Po ukończeniu liceum w Częstochowie od roku  1950 studiował filologię polską na KUL w Lublinie. W 1953 debiutował jako krytyk literacki na łamach „Tygodnika Powszechnego”. W 1955 roku, po ukończeniu studiów, zamieszkał w Krakowie. Współpracował jako krytyk literacki i eseista m. in. z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Współczesnością” i „Poezją”. W 1969 obronił rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Kazimierza Wyki zatytułowaną Z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym. W tym samym roku rozpoczął pracę na UJ. W 1973 habilitował się na podstawie rozprawy Neosymbolizm – o awangardowej poezji polskiej w latach trzydziestych. W latach 1972-1975 Profesor Szymański był lektorem języka polskiego i wykładowcą literatury polskiej na uniwersytecie w Nancy we Francji.  W 1989 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2000 został mianowany profesorem zwyczajnym.

Był wychowawcą wielu pokoleń studentów polonistyki na UJ. Opublikował kilkanaście książek poświęconych literaturze II Rzeczypospolitej (m. in. Od metafory do heroizmu, Moje dwudziestolecie 1918-1939), zbiorów szkiców krytycznych dotyczących literatury powojennej (m. in. Outsiderzy i słowiarze, Uroki dworu¸ Cena prawdy), monografii K. I. Gałczyńskiego oraz J. Przybosia, wielokrotnie wznawianego studium o poezji Karola Wojtyły Z mroku korzeni. Był także autorem powieści i książek wspomnieniowych. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był członkiem ZLP, SPP, PEN Clubu.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 20 października o godz. 12.00 w kościele Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej 18, o 13.20 - na Cmentarzu Rakowickim (wejście od Prandoty).