Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200410

Stypendium im. Stanisława Pyjasa

Data: 10.04.2020 - 30.04.2020
Stypendium  im. Stanisława Pyjasa

Uprzejmie informujemy, iż do 30 kwietnia br. przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium  im. Stanisława Pyjasa.
Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy  administracji i biblioteki, przedstawiciele samorządu studenckiego i kół naukowych.
Stypendium może otrzymać student dwóch ostatnich lat studiów I stopnia lub student studiów II stopnia, którego postawa etyczna, praca społeczna na terenie uczelni lub poza jej murami, działalność humanitarna w różnych instytucjach i organizacjach społecznych różnego rodzaju budzi uznanie i szacunek środowiska akademickiego.
Skany wniosków (wraz z załącznikami dokumentującymi działalność studenta, zdjęcie studenta-prośba Jury) prosimy przesyłać na adres: elzbieta.barczynska@uj.edu.pl.

Uchwała nr 54/X/2007

Uchwała nr 99/IX/2012