Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200604

​Internetowe zakończenie piątej edycji Miesiąca Języka Ojczystego

Data: 04.06.2020
​Internetowe zakończenie piątej edycji Miesiąca Języka Ojczystego

Miesiąc Języka Ojczystego rozpoczął się tradycyjnie (już po raz piąty) 21 lutego. W ramach projektu, jak co roku, odbyło się kilkadziesiąt warsztatów w szkołach zaplanowanych
przez studentów Wydziału Polonistyki. Zostały one niestety przerwane przez pandemię. Sytuacja epidemiologiczna zmusiła organizatorów również do odwołania VI Dyktanda Krakowskiego
oraz do przemyślenia sposobu przeprowadzenia corocznych finałów konkursów organizowanych
w ramach MJO. Dlatego 29 maja do ogłoszenia wyników wykorzystano wydarzenie na portalu społecznościowym Facebook. Nie można było odwołać całkowicie finałów ze względu na ogromne zaangażowanie uczestników i ogrom prac włożony w przygotowania do pierwszych etapów konkursów! Warto także podkreślić, że w tym roku w ramach Miesiąca Języka Ojczystego odbyły się aż cztery konkursy: V Ogólnopolski Konkurs na Gadkę („Co u nas straszyło we wsi?”),
V Konkurs na reklamę („Jeden dobry slogan wart jest więcej niż tysiąc słów”), a także dwa nowe konkursy – Konkurs „Twoja dzielnica – Twoja mównica” (związany z zagadnieniem socjolektów)
i Konkurs „Stereotypy a rzeczywistość” (na temat stereotypów w internetowych memach). Ogromną pracę wykonały koordynatorki: Monika Brytan, Katarzyna Uzar, Katarzyna Bełczącka i Weronika Sikora. Nad całością czuwała przewodnicząca Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ im. M. Karasia – Agnieszka Wziątek. Wydarzenie odbyło się także dzięki finansowemu wsparciu Fundacji „Bratniak”. Organizatorzy odnotowali rekordową liczbę zgłoszeń, a wszystkie prace zasługiwały na uznanie i docenienie. Finalistów wyłaniali opiekunowie naukowi konkursów: dr hab. Mirosława Mycawka; dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ; dr hab. Maciej Rak, prof. UJ; dr Patrycja Pałka; dr Beata Ziajka i dr Barbara Żebrowska–Mazur wraz z koordynatorkami.
Podczas samych finałów uczestników powitała przewodnicząca KNJS UJ, a ogłoszenie wyników
z poszczególnych konkursów poprzedziły słowa od koordynatorek. Każda zwycięska praca została zaprezentowana. Finalistów w uprzednio przygotowanym nagraniu pochwalili także członkowie jury V Ogólnopolskiego Konkursu na Gadkę – dr hab. Maciej Rak i dr Barbara Żebrowska-Mazur. Całe wydarzenie można zobaczyć tutaj: https://www.facebook.com/events/1525005077680504/. Kilka dni wcześniej Sekcja Dialektologii i Socjolingwistyki KNJS UJ zainicjowała głosowanie
na nagrodę publiczności dla najlepszej gadki, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem – oddano ponad 7 tysięcy głosów! Stronę merytoryczną i organizacyjną konkursu wsparły również dwie doktorantki Wydziału Polonistyki UJ – Olga Radziszewska i Paulina Karpeta. Internetowe finały zakończyły obchody Miesiąca Języka Ojczystego 2020.
Organizatorzy mają nadzieję, że w przyszłym roku będą mogli przywitać finalistów konkursów
w progach Wydziału Polonistyki oraz spotkać się z miłośnikami języka polskiego w czasie
VI Dyktanda Krakowskiego.

Lista laureatów konkursów:
Konkurs „Twoja dzielnica — Twoja mównica”
1. Katarzyna Sosnowska, Weronika Sroka, Krystian Szydlik, Damian Jakowiec, Karolina Mieszała
2. Kacper Kania, Katarzyna Łątka, Yurii Yehorov, Karolina Żelazowska 
3. Natalia Gawron
Konkurs „Stereotypy a rzeczywistość”
1. Marcel Bober
2. Antoni Puzio, Julia Hełminiak oraz Martyna Braciszewska 
3. Wiktoria Ratajczak
V Konkurs na reklamę
1. Mikołaj Nowak
2. Faustyna Pajor i Michał Pajor 
3. Zofia Selwod i Kacper Huchrak
V Ogólnopolski Konkurs na Gadkę
Kategoria: DOROŚLI
 1. Irena Stopa
 2. Barbara Stożek
 3. Stanisław Funek
Wyróżnienia: Grzegorz Ostafin, Krzysztof Ryndak, Zdzisław Adamczyk
Kategoria: MŁODZIEŻ
1. Natalia Sikorová
2. Monika Cepielik
3. Marlena Rapsiewicz
Wyróżnienia: Jakub Pajor, Grzegorz Olesek, Anna Nawara
Kategoria: DZIECI
1. Adam Waligóra
1. Jan Podgórny (najmłodszy uczestnik – siedmiolatek!)
2. Milena Kałuża
3. Błażej Dyka
Wyróżnienia: Alicja Strzelecka, Agnieszka Szajewska
Gawędziarz 5-lecia Stanisław Funek (najwięcej zwycięstw)
Gawędziarka 5-lecia Barbara Stożek (bierze udział w konkursie od początku)
Kategoria „dzieci” Alicja Strzelecka (773 głosy) 
Kategoria „młodzież” Monika Cepielik (1547 głosów)
Kategoria „dorośli” Krzysztof Ryndak (853 głosy)