Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

List Dziekana Wydziału Polonistyki UJ do pracowników dydaktycznych

List Dziekana Wydziału Polonistyki UJ do pracowników dydaktycznych

Szanowni Państwo, 

w związku z pandemią Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego zdecydował o organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 w trybie mieszanym. W związku z tym na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki wszystkie wykłady kursowe, wykłady monograficzne oraz opcje otwarte dla studentów różnych kierunków i lat studiów będą prowadzone w trybie zdalnym. Pozostałe zajęcia na I roku studiów I stopnia (licencjackich) oraz na I i II roku studiów II stopnia (magisterskich) będą prowadzone w trybie stacjonarnym. Na II i III roku studiów I stopnia (licencjackich) wszystkie zajęcia będą się odbywać w trybie zdalnym. 
W szczególnych przypadkach możliwa będzie na wniosek kierownika kierunku za zgodą dziekana inna niż wskazano organizacja zajęć dydaktycznych. 
W związku z opisanymi wyżej zasadami oraz koniecznością dostosowania zajęć stacjonarnych do obowiązującego reżimu sanitarnego musimy przebudować harmonogram zajęć dydaktycznych. Sale, w których będą prowadzone poszczególne zajęcia, muszą być dostosowane do wielkości grup, podobnie godzinowy układ ćwiczeń, konwersatoriów i seminariów musi uwzględniać zasady bezpieczeństwa. Oznacza to duże zmiany dla każdego z nas, które proszę przyjąć ze zrozumieniem.
Bardzo Państwa proszę o współpracę przy ustalaniu harmonogramu z przyszłą prodziekan Wydziału Polonistyki ds. dydaktycznych dr hab. Małgorzatą Sokalską oraz Dorotą Chmielnicką, kierowniczką sekretariatu studenckiego naszego Wydziału.  Proszę zrozumieć , że sytuacja nadal jest nadzwyczajna, a zagrożenie nie zniknęło. 

Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam 
prof. dr hab. Renata Przybylska 
Dziekan Wydziału Polonistyki  

Kraków, 7.07.2020