Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200719

Zmarł prof. Franciszek Ziejka. Był rektorem UJ w latach 1999-2005

Data: 19.07.2020
Zmarł prof. Franciszek Ziejka. Był rektorem UJ w latach 1999-2005

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 lipca 2020 roku zmarł

prof. dr hab. Franciszek Ziejka

wybitny humanista, znawca literatury i kultury polskiej XIX i XX wieku,
propagator jej znaczenia w Europie i w świecie,  człowiek wielkiego serca, wytrwałości i siły ducha.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999-2005), Prorektor (1993-1999), Dziekan Wydziału Filologicznego, Kierownik Katedry Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski.
Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa (1999-2005), Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2002-2005), Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (2005-2020), członek: Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów, Komitetu „Polska w Zjednoczonej Europie” przy Prezydium PAN, Wydziału I Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności oraz polskiego PEN Clubu.
Wielki organizator życia naukowego uhonorowany przez Uniwersytet Jagielloński: Złotym Medalem Plus Ratio Quam Vis (2005), Medalem Merentibus (2009), tytułem Profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012), Laurem Jagiellońskim (2020).

Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2019), odznaczeniami nadanymi przez rządy:
Francji (Kawaler Legii Honorowej 2006), Brazylii, Portugalii, Niemiec,
Austrii i Japonii.
Doktor honoris causa: Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie (ówczesnej Akademii Pedagogicznej w Krakowie) (2003), Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (2003), Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ówczesnej Akademii Świętokrzyskiej) (2004), Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej) (2005), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2005).
Honorowy obywatel Radłowa,  Tarnowa i Sanoka.
Laureat wielu nagród i wyróżnień, m. in. Ministra Edukacji Narodowej, Miasta Krakowa, Krakowianina Roku, Małopolanina Roku.

Urodzony 3 października 1940 w Radłowie w ziemi tarnowskiej
upamiętnił w swojej twórczości wielowiekowe dziedzictwo chłopów polskich. Gorąco przywiązany do Krakowa, poświęcił mu znaczną część swojego dorobku naukowego. Był autorem wielu ważnych monografii historycznoliterackich
i studiów naukowych, a także pisanych z pasją książek przybliżających literaturę i kulturę szerokim kręgom odbiorców.
Od początku istnienia opiekun naukowy miesięcznika UJ „Alma Mater”.

W osobie Zmarłego Uniwersytet Jagielloński traci nie tylko wybitnego uczonego, ale także doskonałego organizatora, który przeprowadził Uniwersytet w XXI wiek, realizując program budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, traci najlepszego orędownika  naszej Almae Matris, który pracował dla niej z poświęceniem i miłością.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 24 lipca 2020 roku o godz.10.00 w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Odprowadzenie zmarłego od bramy Cmentarza Salwatorskiego na miejsce wiecznego spoczynku odbędzie się o godz.12.00.

Rektor, Senat, Dziekan i Rada Wydziału Polonistyki
oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego