Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Księga kondolencyjna dedykowana prof. Franciszkowi Ziejce

Księga kondolencyjna dedykowana prof. Franciszkowi Ziejce

 

 

 

 

 

 

 

Szanowna Pani Dziekan,

 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab.  FRANCISZKA ZIEJKI, wybitnego historyka literatury, wychowawcy wielu pokoleń polskich badaczy literatury, znakomitego organizatora polskiego  życia naukowego, propagatora wiedzy o polskiej historii i kulturze zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.
 
 Solidaryzujemy się w bólu ze społecznością Wydziału Polonistyki  Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z całym środowiskiem uniwersyteckim, dla którego odejście Pana Profesora jest niepowetowaną stratą.

 Z wyrazami szacunku
 
 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, dr hab. Dorota Kielak, prof.
 UKSW,
 wraz z całą społecznością polonistyczną
 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________